Kwaliteitshoezen voor uw camper

Wanneer vervalt de garantie?

De garantie vervalt bij onzorgvuldig gebruik van het product. Bijvoorbeeld: het zich niet houden aan de montagehandleiding, eigen (goedbedoelde) reparaties of reparaties door derden waardoor de schade ontstaan is.